We leggen de focus op positieve klantbeleving’

Snel groeien als bedrijf is mooi, maar die groei in goede banen leiden en inzetten op kwaliteit is minstens zo belangrijk vinden ze bij NED Personeel. Daarom is Han Giesberts aangetrokken als commercieel manager.

“Om de groei en de prijs/kwaliteit in balans te houden is het noodzakelijk om de aandacht nog meer te richten op de klanten en ons product. Met het leveren van de juiste kwaliteit houd je namelijk de bestaande klanten tevreden en trek je nieuwe klanten aan. Bovendien zijn onze medewerkers daar ook blij mee, want een kwalitatief goed systeem schept structuur en duidelijkheid”, legt Han Giesberts, woonachtig in Roosendaal, gedreven uit. Deze manager is de afgelopen 25 jaar ondernemer geweest in de automotive, altijd in de sales, en hij voelt zich al helemaal thuis bij NED Personeel. Met zijn komst is het managementtrio compleet en krijgt kwaliteit een duidelijke positie binnen het team, dat verder bestaat uit financieel manager Diana Daemen en operationeel manager Maurice Hendrikx.

Diana, afkomstig uit Rijsbergen, is sinds 5,5 jaar werkzaam bij het bedrijf, en daarmee een van de mensen van het eerste uur. “Ik ben geboren op de plek waar het kantoor van NED Personeel in Rijsbergen eerst was gevestigd, naast het huidige Bon Appetit aan het Kennedyplein. Ik heb de enorme groei van de afgelopen jaren van nabij meegemaakt.” Maurice is eveneens afkomstig uit Rijsbergen en werkt sinds 3 jaar bij het bedrijf, dat alweer ruim een jaar is gevestigd aan de Hofdreef in Zundert. “Ik houd van de uitdaging om je te richten naar de wensen van de klant zonder dat de organisatie daaronder lijdt, maar dan moet je wel kunnen terugvallen op procedures. Tot nu toe was het vaak zo, dat ik overleg had met Diana om zaken goed te kunnen uitvoeren, we maakten het proces ‘passend’. We deden de ‘sales’ allebei naast onze dagelijkse werkzaamheden. De kans bestaat dat je dan iets over het hoofd ziet in het totale traject. Nu merken we direct verschil sinds de komst van Han. Met z’n drieën ontstaat een evenwichtiger overleg.”

Han hoort zijn collega-managementteamleden met een glimlach aan. “Ik wou dat ik alle bedrijfskennis van hen al in mijn hoofd had. Het is een dynamisch bedrijf, dat de afgelopen jaren hard is gegroeid. Ik ga met de medewerkers van de salesafdeling mee naar onze klanten, zodoende weet ik wat de wensen zijn van deze klanten en waar onze kansen liggen. We onderscheiden ons door het leveren van kwaliteit bij de klant mede dankzij onze flexibele instelling. Het is een uitdaging dat we dankzij structurering van processen juist in staat zijn om maatwerk te leveren bij iedere klant, sterker nog ook per branche. Daarmee ben ik dagelijks bezig. We focussen ons nu op de eerste plaats op de positieve klantbeleving.”

De kunst om kwaliteit en flexibiliteit te combineren met maatwerk voor de klant vraagt wel het een en ander van de medewerkers bij NED Personeel. “Door innovatie van de huidige systemen ontstaat ruimte voor een nieuwe opzet van onze organisatie en dat kan op allerlei fronten zijn”, zegt Diana. “Dat kan bijvoorbeeld door de huidige bedrijfsprocessen te automatiseren. Zo investeer je in kwaliteit en ontstaat er nog meer ruimte en aandacht voor de klant en niet onbelangrijk: daarbij kan de prijs laag worden gehouden. Je moet ten slotte de bulk automatiseren. Uiteindelijk draait het voor onze medewerkers om de positieve klantbeleving.”

“Voor ons is niks te gek en dat moeten we ook zo houden voor de klant”, beaamt Maurice. “Het is voor ons belangrijk dat de komst van Han ervoor zorgt dat de positieve klantbeleving wordt geoptimaliseerd. Dat we via terugkoppeling zien wat de vraag is vanuit de markt. Waar eventueel knelpunten zitten, die vragen om oplossingen. Daar kunnen we op inspelen door ons flexibel op te stellen en vervolgens in overleg met de klant maatwerk te kunnen leveren. Je moet altijd flexibel blijven op de plekken waar dat kan, snel kunnen schakelen. We moeten de komende jaren wel elke uitdaging aanpakken. We blijven denken in mogelijkheden. Daar ligt onze kracht.” Nieuwe vragen vanuit de bestaande markten beantwoorden en nieuwe markten aanboren. Het zijn de twee pijlers waar Han zich met zijn salesteam de komende tijd volledig op kan focussen. “Bij de bestaande markten ontstaan voortdurend nieuwe vragen en dat vereist telkens weer innovatie, aanpassing van processen. Dat is de dynamiek binnen dit bedrijf. Het is de kunst om flexibel te blijven naar de klant terwijl de kwaliteit niet onder druk komt te staan. De klant kan kiezen uit een totaal pakket en/of een uitgekleed voorstel. Niets hoeft, alles kan.”

“De uitbreiding van ons managementteam heeft een duidelijk toegevoegde waarde, zowel binnen als buiten de organisatie”, weet Maurice. “Onze bestaande en nieuwe klanten zullen hier zeker iets van merken. Prijs en kwaliteit in balans, focus op de klant.”

Meer informatie: www.nedpersoneel.nl

ADVERTORIAL
Tekst: Annelies Wijnen
Foto’s: Ron Magielse

Dit verhaal verscheen in 200% ZUNDERT Editie 3 – Juni 2019